GDPR

Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy seznámen s podmínkami zpracování jeho osobních údajů, dostupných na následujícím internetovém odkazu: 

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)